ویدئو

شانگهای تولید کننده نوار جدید

نوار چطور ساخته می شود

BOPP نوار برش دستگاه با برش هسته ، لودر هسته