محصولات

  • Non-adhesive PE caution tape

    نوار احتیاط PE غیرچسبنده

    به طور کلی برای جداسازی قطعات ساختمانی ، قطعات خطرناک ، حوادث رانندگی و موارد اضطراری استفاده می شود. و حصار برای نگهداری برق ، اداره راه ، مهندسی حفاظت از محیط زیست.

  • PE caution tape

    نوار احتیاط PE

    با استفاده از مواد PE عالی ، رنگ روشن. این به طور گسترده ای برای هشدار در محل و جدا کردن موارد اضطراری یا ساخت و ساز و مناطق خطرناک استفاده می شود.